Od – İskender Pala

Od, İskender Pala, Kapı Yayınları, 2011

Romana başlarken beklentim büyüktü. Zamanın içinde kaybolarak okuyacağımı hayal etmiş ve beğendiğim yazarın “Bir Yunus Romanı” üst başlıklı kitabını bu duygular ile almıştım.

Molla Kasım‘ın bir şekilde eline geçip okuduğu şiirleri safsataya benzetip nehre atması veya yakmasıyla başlıyor hikaye. Tarihten. Bilmiyordum aslını veya biliyordum, unutmuş da olabilirim. Onca şiir yok olduktan sonra karşısına çıkan yaprakta yazan mısralar ile şok oluyor Molla Kasım.

Derviş Yunus bu sözü/ Eğri büğrü söyleme/Seni sigaya çeker/Bir Molla Kasım gelir.

Ve Yunus‘u bulur Kasım. Müridi olur. Ama bu romanda anlatılanlar onun değil Yunus’un ve oğlunun hayatıdır. Söz onlarındır, yazı benim

Şiirlerini onca bilip hayatına o kadar uzak olduğummuş Yunus Emre. Farkettim. Oğlu İbrahim‘i Moğol (romanda Çekikgöz diye ifade ediliyor) eşi Sitare‘yi Haçlı tapınakçıların baskınlarında kaybeden Yunus. Tarihten mi, bilemiyorum. Ona kalan oğlu İsmail ile de yolları ayrılıyor.

Ola ki kurgudur hepsi; Yunus ile İsmail’in tekrar buluşması ile başlarken Molla Kasım’ın anlatımı, o başlangıca tekrar dönmek için sonuna kadar beklememiz gerekiyor.

İşte o aralıkta Yunus ile ilgili bütün hikayeyi okuyoruz. Aslanlı Hünkar olarak ifade edilen Hacı Bektaş‘ın yanına uğrayışı ve sonrasında kendini Tapduk Sultan‘ın yanında buluşu.

Kendi dervişliğinin farkında olmayan bir Yunus var romanda. Onda var olan hazinenin farkına varamayan ve “bilmem” ler ile kendini ateşe veren.

“Dağdan odun getiriyordum. Herkes ona odun diyordu; iki heceyle, od-un işte, ateş veren şey… Ama ben onun ilk hecesiyle ilgilendim, ateş olan kısmına, gönüllerde aşkı tutuşturan alevli kısmına, ‘od’a talip oldum.”

Kısa zamanda okusam da içinde kaybolamadım “Od”un. Aradığım sanki başka bir anlatımdı. Başkaydı.

***

Reklamlar